امروز جمعه  ۱۷ آذر ۱۴۰۲
سرویس:خبر
تاریخ خبر : سه شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲- ۱۴:۴۲
۷۰ درصد از سازه فلزی مجتمع مسکونی ازگل تامین شد
از اواسط سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۷۰ درصد سازه فلزی مجتمع مسکونی ازگل تامین شده و در جریان ساخت و نصب قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی‌شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر، عملیات اجرایی پروژه ازگل با جدیت و سرعت قابل قبول در جریان است؛ ساخت و نصب اسکلت فلزی در بلوک‌های چهارگانه نیز پیشرفت فیزیکی مطلوبی داشته و در حال حاضر سازه بخش‌های دوم و سوم بلوک‌های A و D در جریان تکمیل قرار گرفته‌اند. همچنین اجرای دیوارهای حائل در بلوک C تکمیل شده و در سایر بلوک‌ها نیز به مرحله بتن‌ریزی رسیده است. شایان ذکر است که از آغاز عملیات اجرایی مجتمع مسکونی ازگل در اواسط سال ۱۴۰۱ تاکنون، بالغ بر ۱۷ هزار متر مکعب آرماتوربندی و بتن‌ریزی انجام، حدود ۷۰ درصد سازه فلزی تامین شده و در جریان ساخت ‌و نصب قرار گرفته است.
© 2022 - info@rcs.ir