امروز جمعه  ۱۷ آذر ۱۴۰۲

افق چشم انداز

شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران در افق چشم انداز

 چشم انداز:

شرکتی سرآمد، ارزش آفرین و چابک  در حوزه سرمایه گذاری و باهدف تامین منابع مالی پایدار برای جمعیت هلال احمر ایران.

بیانیه ماموریت:

شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران با بهره گیری از منابع انسانی متخصص و متعهد و قابلیت راهبری کسب و کارهای چند رشته‌ای، به خلق ارزش سرمایه‌هایش در حوزه‌های ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، بازرگانی و تولید صنعتی اهتمام می‌ورزد و با ارزیابی هوشمندانه سایر حوزه‌های کسب وکار نسبت به بهینه سازی پویای سبد سرمایه برای پشتیبانی مالی و اقتصادی جمعیت هلال احمر ایران ایفای نقش می نماید.

ارزشهای سازمانی شرکت :

  • رفتار حرفه‌ای مناسب
  • شایسته محوری
  • یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر
  • بالندگی و کرامت انسانی
  • درستکاری، امانتداری، انصاف و احترام متقابل
  • حفظ و ارتقای اعتبار و اعتماد عمومی

اهداف استراتژیک:

1- ایفای نقش موثر در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

2- تامین انتظارات سهامدار عمده در راستای سند راهبردی جمعیت هلال احمر از طریق تامین منابع مالی پایدار

3-مدیریت ریسک سرمایه گذاری از طریق بهینه سازی سبد کسب وکار

4- توسعه توان راهبری شرکتهای تابعه

5- ارتقای سطح مسئولیتهای اجتماعی